Blago BiH | Pixel english version |

Blago BiH

Blago BiH je projekat jačanja interkulturalnog razumijevanja i dijaloga između svih građana Bosne i Hercegovine, organizovan u suradnji UNICEF-a, UNDP/MDG-F. Organizacija projekta Blago BiH želi da među građanima pokrene raspravu i razmišljanje o BiH kao zemlji različitosti, našim kulturama i ogromnom kulturno-historijskom naslijeđu. Svjesni smo da se ovakve teme vrlo često tumače na pogrešne načine, te je ova kampanja ciljano dizajnirana da ističe pozitivne aspekte bh.baštine, te da poveća razumijevanje i dijalog između različitih kultura.

Organizirali smo kreativne radionice sa djecom i roditeljima u 10 gradova BiH. Cilj radionica je bio da kroz kreativno izražavanje potaknemo razvijanje pozitivnog stava prema sebi i drugima, te ojačamo kvalitetnu komunikaciju u prevazilaženju nesporazuma. Učenici osnovnih škola u Bihaću, Tešnju, Srebreniku, Bijeljini, Jajcu, Gradiški, Prijedoru, Sarajevu, Sokocu i Rudom, kao i njihovi roditelji, su imali priliku da prisustvuju trodnevnom programu u kojima su imali priliku da upoznaju i istraže različite kulture u BiH. U sklopu kreativnih radionica djeca-autori su uz pomoć stručnjaka dizajnirali plakate, bilboarde i video zapise u kojima kao glavni akteri prezentiraju „Blago mog grada“ i na takav način primjenjuju stečeno znanje i način razmišljanja o različitosti.