EU Awareness II – Pepi | Pixel english version |

EU Awareness II – Pepi

U saradnji sa Direkcijom za evropske integracije, projekat podrške komunikacijskim aktivnostima Direkcije „EU Awarness II“ i Delegacijom EU u BiH realizirali smo dio kampanje. Glavni ciljevi projekta su promocija i podrška EU integracija u BiH javnosti, civilnom društvu i među predstavnicima vlasti, te predstavljanje EU kao najvećeg tržišta na svijetu koje garantuje 4 osnovne slobode za sve zemlje i kompanije u EU: slobodno kretanje roba, radne snage, usluga i kapitala.

Kampanja podizanje svijesti o EU se sastoji od niza promotivnih aktivnosti namijenjenih širokoj ciljnoj grupi, svim građanima BiH od Bihaća do Trebinja. Zadatak Pixela je bio da omogući produkciju komunikacijskih materijala kako bi se efikasno doprlo do većine bh. građana. Producirali smo serijal animiranih TV spotova i digitalnih sadržaja, u kojima se tumače direktive EU, kreirali maskotu kampanje Pepi, POS materijale i ostale promotivne komunikacijske materijale za radio, print, outdoot, indoor i društvene mreže.

pepi