PAPIRKO | Pixel english version |

PAPIRKO

PAPIRKO je edukativno-ekološki projekat čija je osnovna aktivnost recikliranje papira. Cilj projekta je edukacija djece i mladih o važnosti odvajanja otpada. PIXEL i CESI realiziraju edukativne radionice na temu ekologije i inkluzije, obezbjeđuju papirne kutije za odlaganje i kontejnere za odvoz prikupljenog papirnog otpada i realiziraju edukativnu kampanju.

Novčana sredstva prikupljena od reciklaže papira projekta biće uplaćena Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i KJU Doma za djecu bez roditeljskog staranja. U projekat su uključene srednje škole: Prva bošnjačka gimnazija i Druga gimnazija Sarajevo i osnovne škole: Isak Samokovlija, Vladislav Skarić, Grbavica I, Kovačići, Skender Kulenović, Prva osnovna škola Ilidža i Aleksa Šantić. Partneri projekta: ALBA, Galerija Boris Smoje, ENOVA, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Ećo Company, Arhitektonski fakultet u Sarajevu i Fine Line.