Pokaži se, dokaži se! | Pixel english version |

Pokaži se, dokaži se!

logo-pokazise

Šta je „Pokaži se-dokaži se“?

Projekt « Pokaži se – dokaži se!» je usmjeren na studente završnih godina fakulteta i na studente koji su tek diplomirali kako bi bili bolje pripremljeni za potrebe tržišta rada i poslodavaca, te lakše donijeli odluku o samostalnom započinjanju biznisa. Prema istraživanju provedenom i izdatom 2011. godine od stane Centra za razvoj poduzetništva, a predstavljenom u dokumentu «GEM BiH 2011: Razviti i ojačati poduzetnički duh u Bosni i Hercegovini», veliki problem našeg školstva, naročito univerzitetskog obrazovanja je nesklad između ponude i potražnje na tržištu rada kao i neusklađenost univerzitetskih programa sa potrebama poslodavaca. Edukacija kroz projekat usmjerena je na sticanje poduzetničkih vještina i znanja, razvijanje poduzetničkog duha i povezivanje sa poduzetnicima u cilju upotpunjavanja znanja stečenog na univerzitetima.

Zašto?

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti studenata na tržištu rada i doprinos njihovom zapošljavanju i samozapošljavanju. Pored navedenog ciljevi projekta su i edukacija studenata (dodatna edukacija o stanju na tržištu, rješavanje praktičnih problema i sticanje vještina u cilju prevazilaženja tih problema), razvoj takmičarskog duha, povezivanje najuspješnijih takmičara sa uspješnim poslodavcima, finansiran pobjednički biznis plan – podržavanje procesa samozapošljavanja.

Kako učestvovati?

U cilju realizacije projekta udruženje za vizualne i art komunikacije „Pixel“ u saradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta organizira takmičenje za studente, apsolvente i mlade koji su tek završili fakultet. Učesnici se mogu prijaviti putem e-maila objavljenog na ovoj web stranici.

Naime, svi aplikanti mogu izabrati oblast/djelatnost prema vlastitom nahođenju, te izraditi osnovnu verziju biznis plana prema predlošku koji je dostupan za download u ovoj sekciji.

Tijekom procesa izrade planova stručni tim će stajati na raspolaganju svim zaniteresiranim, te odgovoriti na sva pitanja vezana uz proces aplikacije, a koja pristignu na službenu mail adresu projekta (pokazise-dokazise@pixel.ba) u najkraćem mogućem roku.


Gotove biznis planove je potrebno dostaviti putem maila:

pokazise-dokazise@pixel.ba najkasnije do 01.10.2013. godine do 12:00 sati.


Jezik: lokalne jezičke verzije

Stručni žiri će od pristiglih aplikacija odabrati 5 najboljih koji će biti dostavljeni najvećim bh kompanijama uz preporuke, čime se otvara mogućnost eventualnog zapošljavanja aplikanata ili poticaja razvoja vlastitog biznisa.

Najbolji biznis plan će biti nagrađen novčanom nagradom u iznosu 500.00 KM. Proglašenje pobjednika će biti obavljeno najkasnije 15.10.2013. godine, o čemu će pobjednici biti obaviješteni putem ove stranice i ličnog kontakta.

Pozivamo sve mlade – studente, apsolvente, te one koji su tek završili fakultet da uzmu učešće u projektu.